شرایط پخش آثار شما از رسانه نوار
» آهنگ شما باید دارای یک کاور مناسب باشد .
» سایز کاور شما باید 500 پیکسل و یا بزرگتر از 500 پیکسل باشد و کاور باید به شکل مربع باشد .
تایید و پروسه ارسال آثار
جهت آگاهی از روش پرداخت و ارسال آثار خود از طریق ایمیل زیر در ارتباط باشید .
آدرس ایمیل سایت : [email protected]
هزینه پخش تک آهنگ
عنوان پلن ها
توضیحات پلن ها
هزینه پلن ها
تک آهنگ
پست معمولی سایت
15,000 تومان
پست ویژه سایت
پست ویژه در سایت - هفتگی - نمونه تصویر پلن
هدیه : پست معمولی سایت
25,000 تومان
هزینه پخش آلبوم
عنوان پلن ها
توضیحات پلن ها
هزینه پلن ها
آلبوم
پست معمولی سایت ( تا 10 تراک )
70,000 تومان
پست ویژه سایت
پست ویژه در سایت ( تا 10 تراک ) - هفتگی - نمونه تصویر پلن
هدیه : پست معمولی سایت
100,000 تومان
هزینه پخش موزیک ویدئو
عنوان پلن ها
توضیحات پلن ها
هزینه پلن ها
موزیک ویدئو
پست معمولی سایت
40,000 تومان
پست ویژه سایت
پست ویژه در سایت - هفتگی - نمونه تصویر پلن
هدیه : پست معمولی سایت
50,000 تومان
تبلیغات بیشتر آثار شما در نوار
عنوان پلن ها
توضیحات پلن ها
هزینه پلن ها
پست تلگرام
اشتراک گذاری کاور و لینک دانلود کیفیت های مختلف و پیوست یکی از کیفیت ها در کانال - لینک کانال ما
10,000 تومان
پست اینستاگرام
اشتراک گذاری ویدئو 30 ثانیه ای از آهنگ در اینستاگرام - تصویر ویدئو کاور شما خواهد بود - لینک صفحه ما
توضیحات اضافی : کیفیت کار شما برای پخش باید توسط مدیران تایید شود
10,000 تومان
پلن های ترکیبی نوار - تک آهنگ
عنوان پلن ها
توضیحات پلن ها
هزینه پلن ها
تک آهنگ
پست معمولی سایت + پست تلگرام
25,000 تومان
تک آهنگ
پست معمولی سایت + پست تلگرام + پست اینستاگرام
30,000 تومان
تک آهنگ
پست ویژه سایت + پست تلگرام
هدیه : پست معمولی سایت
35,000 تومان
تک آهنگ
پست ویژه سایت + پست تلگرام + پست اینستاگرام
هدیه : پست معمولی سایت
50,000 تومان
تک آهنگ
پست تلگرام + پست اینستاگرام
20,000 تومان
تک آهنگ
پست ویژه سایت + پست تلگرام
هدیه : پست معمولی سایت
30,000 تومان
پلن های ترکیبی نوار - آلبوم
عنوان پلن ها
توضیحات پلن ها
هزینه پلن ها
آلبوم
پست معمولی سایت + پست تلگرام
60,000 تومان
آلبوم
پست معمولی سایت + پست تلگرام + پست اینستاگرام
80,000 تومان
آلبوم
پست ویژه سایت + پست تلگرام
هدیه : پست معمولی سایت
90,000 تومان
آلبوم
پست ویژه سایت + پست تلگرام + پست اینستاگرام
هدیه : پست معمولی سایت
100,000 تومان
پلن های ترکیبی نوار - موزیک ویدئو
عنوان پلن ها
توضیحات پلن ها
هزینه پلن ها
موزیک ویدئو
پست معمولی سایت + پست تلگرام
45,000 تومان
موزیک ویدئو
پست معمولی سایت + پست تلگرام + پست اینستاگرام
55,000 تومان
موزیک ویدئو
پست ویژه سایت + پست تلگرام
هدیه : پست معمولی سایت
55,000 تومان
موزیک ویدئو
پست ویژه سایت + پست تلگرام + پست اینستاگرام
هدیه : پست معمولی سایت
80,000 تومان